چاپ خبر
علمی دوشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
کسب رتبه سوم رشته موسیقی سرکارخانم کیمیا سیاووشی
کسب رتبه سوم رشته موسیقی 
سرکارخانم کیمیا سیاووشی 
به جنابعالی و خانواده محترمتان و جامعه فرهنگیان
تبریک عرض نموده
کسب رتبه سوم رشته موسیقی 
سرکارخانم کیمیا سیاووشی 
به جنابعالی و خانواده محترمتان و جامعه فرهنگیان تبریک عرض نموده و ار ایرد منان برای جنابعالی توفیق بیش از پیش خواستاریم
انتهای پیام/.