آیین نامه انضباطی

هر دانش اموز در طول سال تحصیلی موظف است موازین اسلامی و انضباطی  ومقررات آموزشی وپرورشی را در رفتار و اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارد:

 

1-ادب و احترام نسبت به کارکنان واحد آموزشی را رعایت نماید.

2-حسن رفتار، اخلاق وهمکاری با سایر دانش آموزان و احترام به حقوق اجتماعی دانش آموزان دیگر را رعایت نماید.

3-سعی شایسته در تحصیل ،یادگیری وفعالیت های علمی داشته واز دستورات اموزشی وتربیتی اطاعت نموده همچنین در فعالیت های اجتماعی دبیرستان ،انجام فرائض دینی  شرکت فعال داشته باشد.

4-ورود وخروج به موقع در دبیرستان (مطابق با برنامه اموزش وپرورش)داشته ودر مراسم صبحگاهی ضمن رعایت انضباط فعالیتی بایسته و شایسته  داشته باشد.(از خروج دانش اموزان بدون حضور ولی دانش اموز معذوریم)

تبصره یک:

دانش آموز به هیچ وجه نباید بعد از حضور دبیر ،به کلاس وارد شده مگر با اجازه و هماهنگی مسئولین پایه و در راهرو وکلاس نظم وانضباط را رعایت نماید.

تبصره دو:

حضور در دبیرستان درغیر ساعات مقرر (جهت انجام فعالیت های پرورشی ،اجتماعی ،درسی ،ورزشی و...منتسب به دبیرستان)منوط به کسب اجازه کتبی از ولی با اطلاع و موافقت مسئولان اجرایی دبیرستان می باشد.

5-در کلاس طبق برنامه هفتگی حضور مرتب ومنظم داشته واز غیبت های غیر موجه پرهیز نماید.

تبصره سه:

درصورت غیبت دانش آموزان از مدرسه لازم است ولی دانش اموز با حضور در واحد اموزشی حداکثر تا ساعت 30/8 صبح همان روز علت غیبت را به معاومن مربوطه اطلاع داده وبا ارائه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی معتبر نسبت به توجیه علت غیبت دانش اموز اقدام نماید.تشخیص و موجه نمودن غیبت دانش اموزان با مسئولان دبیرستان است ودر صورت غیر موجه بودن غیبت از نمره انضباط دانش اموز کسر خواهد شد.

6-بهداشت فردی را رعایت نموده وبا کمک و یاری دانش اموزان دیگر در پاکیزه نگه داشتن فضای کلاس و دبیرستان همکاری نماید.

7-دانش اموز به هنگام حضور در مدرسه موظف است از پوشش ساده ومناسب استفاده نموده  واز پوشیدن شلوارهای تنگ  وکفش های نامناسب خودداری نماید.

8-دانش اموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظف است شئونات در خور شخصیت دانش اموزان را در خارج از مدرسه وهر زمانی که به مدرسه مراجعه می نماید نیز رعایت نماید.

9-از همراه داشتن  اشیاءگرانبها ، تجملی و زینتی و وسایل غیر اموزشی غیر مجاز از قبیل هرنوع نشریه،سی دی ،فلش ،وسایل بازی الکترونیکی،تلفن همراه، نوت بوک،لپ تاپ،انگشتر وگردنبند و...در واحد اموزشی جدا خودداری نماید.درغیراین صورت طبق مصوبه شورای مدارس برخورد خواهد شد.

تبصره پنج:

همراه داشتن تلفن همراه طبق دستور العمل های اموزش و پرورش تخلف شدید انضباطی محسوب می گردد ودر صورت مشاهده توقیف شده وعلاوه بر کسر نمره انضباط مسترد نخواهد شد.

10- از هرگونه خرید و فروش در واحد اموزشی خود داری نماید.

11-حفظ و مراقبت از وسایل خویش ونگهداری از اموال وتجهیزات ساختمان از وظایف و مسئولیت های دانش اموزان بوده و در صورت ایجاد خسارت موظف به جبران ان می باشد.

12-به منظور رعایت مسائل ایمنی وحفاظتی در واحد اموزشی ،دانش اموزان بدون حضور واجازه دبیر ومسئول مربوطه حق استفاده از تجهیزات فنی ،آزمایشگاهی ،صوتی و تصویری را ندارد.

13-در صورتی که اولیاء دانش آموز در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود حضور نداشته باشد به منظور عدم ارائه دعوت نامه از طرف دانش اموز به ولی تلقی شده وموضوع در پرونده انضباطی درج  وکسر نمره انضباط خواهد شد.

14-از هر نوع شوخی اعم از خطرساز وتوهین به شخصیت دیگران وهمچنین از حرکات ورزشی خطرناک در راهرو و حیاط دبیرستان در ساعت تفریح پرهیز نماید.

15-هر دانش اموز دارای یک پرونده انضباطی نزد معاونین پایه می باشد که کلیه موارد انضباطی از قبیل تشویق ها،غیبت تاخیر،بی نظمی،عدم انجام تکالیف،همراه داشتن وسایل غیر آموزشی در آن ثبت شده ومبنای نمره انضباط دانش اموز قرار می گیرد.

16-دانش آموز موظف است که تکالیف خواسته شده از طرف دبیران را به نحو احسن وجه انجام داده و به هر دلیل از شوخی ،رفتارهای ناشایست و... در کلاس درس بپرهیزدودر صورت مشاهده و گزارش توسط دبیرمربوطه مطابق با مقررات با وی برخورد وعلاوه بر کسر نمره انضباط در پرونده تحصیلی وی ثبت می گردد.

17-دانش آموز موظف است لوازم و وسایل آموزشی (کتاب،کتاب کمک آموزشی،جزوه و دفاتر مربوطه) را به همراه داشته باشد.

18-دانش اموز در زمان استراحت دبیران نباید در محل استراحت ایشان حضور داشته باشند وبرای ملاقات با دبیر مورد نظر می توانند با مشاور پایه هماهنگی های لازم را انجام دهند.

19-دانش آموزان موظفند در زمان برگزاری آزمون ها به موقع در جلسات حاضر شده واز آوردن وسایل اضافی ،کتاب و جزوه در جلسه امتحان بپرهیزند.

موارد خاص:

-هرگونه فعالیت خارج از برنامه باید با اطلاع وهماهنگی معاونین انجام پذیرد.

-اولیاء محترم و دانش اموزان عزیز موظفند که به نامه و پیام های ارسالی پاسخ به موقع دهند.

دانش اموزانی که راهنمایی های تربیتی  واموزشی در آنها مفید و موثر واقع نگردد با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر وتنبیه قرار می گیرند.

- تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی

- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور والدین وکسر از نمره انضباط

- اخطار کتبی وکسر نمره انضباط در هر مرتبه و در صورت تکرار، اخذ تعهد کتبی از دانش اموزان  و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.

- اخراج موقت از مدرسه به مدت یک تا سه روز و اطلاع به ولی دانش اموز به طور حضوری و درج در پرونده با هماهنگی شورای اموزشی و اداری .

نکته یک:کسب اطلاع از وضعیت عمومی، رفتاری و انضباطی دانش آموزان مگر در موارد خاصو با صلاح دید مسئولان دبیرستان، تنها مختص به اولیای دانش آموزان می باشد.

نکته دو:در صورت تغییر شماره تلفن منزل، همراه و محل کار، آدرس منزل، مراتب را در اسرع وقت به دفتر دبیرستان اطلاع دهید.