تصویر گردان
 
درج مطلب
جلسه مدیرباکادر اجرایی وآموزشی درتاریخ 1402/11/9دردفتراین دبیرستان برگزارشدکه به بررسی مواردزیرپرداخته شد:
1-کیفیت بخشی واجرای طرح گام به گام تا قله جهت دانش آموزان پایه دوازدهم
2-بررسی بخشنامه معلم نمونه وابلاغ به همکاران
3-برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب دردهه فجر
4-اجرای بخشنامه ابتکارات مدارس غیردولتی