چاپ خبر
علمی یکشنبه, ۰۷ آذر ۱۴۰۰
دیدار اولیا گرامی با دبیران محترم و عوامل اجرایی
دیدار حضوری اولیاء گرامی پایه دهم و. یازدهم با دبیران تخصصی با رعایت توصیه های بهداشتی،  دربازه زمانی دو روز متفاوت برگزار گردید. 

دیدار حضوری اولیاء گرامی پایه دهم و. یازدهم با جلسه کوتاهی با مدیریت مدرسه آغاز گردید و سپس با دبیران تخصصی،  و عوامل اجرایی آموزشگاه  با رعایت توصیه های بهداشتی، بازه زمانی دو روز متفاوت برگزار گردید. در این دیدارها آموزگاران و عوامل اجرایی گزارشی از وضعیت آموزشی فرهنگی دانش آموزان ارائه نموده و انتظارات آموزشی خود را تبیین نمودند همچنین اولیاء گرامی نیز ضمن بیان نکته نظرات و بیان وضعیت فرزندانشان در نظرسنجی مکتوب نیز دیدگاه های خود را بیان نمودند در پایان  کارنامه آبان خود را دریافت نمودند

انتهای پیام/.