چاپ خبر
علمی شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
اولین گردهمایی اولیایی انجمن دبیرستان دخترانه علمی
اولین گردهمایی اولیایی انجمن دبیرستان دخترانه علمی درسال تحصیلی جدید امروز رأس ساعت۱۶, در سالن همایش مرکز فرهنگی ولی عصر واقع در خیابان میرزاده عشقی، برگزار خواهند شد،
اولین گردهمایی اولیایی انجمن دبیرستان دخترانه علمی درسال تحصیلی جدید امروز رأس ساعت۱۶, در سالن همایش مرکز فرهنگی ولی عصر واقع در خیابان میرزاده عشقی، برگزار خواهند شد،
انتهای پیام/.