چاپ خبر
علمی دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰
اسامی گروه دوم پذیرفته شدگان پایه دهم دبیرستان علمی سال تحصیلی1401-1400
اسامی گروه دوم  پذیرفته شدگان پایه دهم دبیرستان علمی سال تحصیلی1401-1400

نام

نام خانوادگی

زهرا

سلیمانی

زهرا

نجفی

زهرا

محمدی

صبا

اسدی

ستایش

آقامحمدی

سوگند

شمس

نازنین زینب

چهاردولی

سپینود

هراتی

حدیث

شعبانلو

نوا

نصیری

محنا

غفاریان

هستی

صالحی

سپیده

شکریان

سیده معصومه

فاضلیان

ریحانه

شکیبانیا

شادی

قیاسوند

پرستو

جعفری

نرگس

کوچه باغیان

 
انتهای پیام/.