چاپ خبر
علمی سه‌شنبه, ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
10روزتا انتخابات
رهبرمعظم انقلاب اسلامی
راه اصلاح کشورانتخابات است/دردرجه اول حضورمردم دردرجه بعدانتخاب اصلح است.
 
فقط10 روزمانده به انتخابات
انتهای پیام/.