چاپ خبر
علمی سه‌شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
رتبه های برتر درسی پایه دوازدهم انسانی

موفقیت  اتفاقی نیست ، تلاش و پشتکار شما عزیزان است ،افتخارآفرینان و آینده سازان کلاس303بدینوسیله از تلاش شما نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیق شما را در تمام مراحل تحصیل و زندگی داریم

انتهای پیام/.