چاپ خبر
علمی یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
افتخار دیگر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه علمی
 
سرکار خانم فاطمه سیاهوشی
❇️نفر برگزیده در وبینار سرطان شناسی بین المللی❇️
موفقیت روزافزون را برای شما از خداوند متعال خواستاریم
🌹افتخار دیگر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه علمی🌹
سرکار خانم فاطمه سیاهوشی
❇️نفر برگزیده در وبینار سرطان شناسی بین المللی❇️
موفقیت روزافزون را برای شما از خداوند متعال خواستاریم
انتهای پیام/.